Urszula Łomnicka ponownie prezesem Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
Dodane przez admin dnia Luty 23 2016 14:00:00
W poniedziałek, 22 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. Na zebraniu obecni byli także przedstawiciele jednostek samorządowych, Urząd Miasta Gniezna reprezentował Pan Wiktor Koliński z Wydziału Promocji i Kultury Miasta Gniezna, z ramienia Starostwa - Pan Marcin Makohoński – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Pan Krzysztof Gronikowski – reprezentant Gminy Kłecko oraz Pan Karol Walczak – przedstawiciel Gminy Niechanowo.
Treść rozszerzona
Prezes Stowarzyszenia Pani Urszula Łomnicka podsumowała działania i prace Stowarzyszenia w minionym okresie oraz pokrótce nakreśliła plan pracy na rok 2016. Pod względem turystycznym rok 2015 należy zaliczyć do udanych. Z usług biura Informacji Turystycznej prowadzonej przez OT „Szlak Piastowski” skorzystało prawie 24 tysięcy turystów (turyści indywidualni zarówno z kraju jak i zagranicy oraz zorganizowane grupy wycieczkowe). Ponadto OT „Szlak Piastowski” była organizatorem wielu działań w obszarze usług turystycznych. Np. charytatywne oprowadzanie turystów w ramach akcji „Poznaj Miasto z Przewodnickim”, „Senior IT”- propozycja turystyczna kierowania do seniorów, Stoiska promocyjne, „Gniezno za pół ceny” itp.

Rok 2016 jest rokiem szczególnym, związanym między innymi z takimi wydarzeniami jak: 1050 rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, Zjazd dużych rodzin i inne. W związku z tymi wydarzeniami spodziewamy się wzmożonego ruchu turystycznego, stąd w wysokim sezonie turystycznym wydłużyliśmy godziny pracy Informacji Turystycznej, zwiększyliśmy ofertę pamiątek regionalnych oferowanych w biurze Informacji Turystycznej, uruchomiliśmy stronę Internetową www.informacjaturystycznagniezno.pl.

Ponadto w roku 2016 realizować będziemy następujące projekty: „XIX wieczne Gniezno” we współpracy z Gnieźnieńską Parowozownią oraz Grupą Rekonstrukcyjną „Dragoner”, promocja dziedzictwa piastowskiego na terenie działalności LGD Trakt Piastów – projekt realizowany we współpracy z LGD „Trakt Piastów“, konkurs fotograficzny „Chrzest Polski i mój chrzest”, po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przez Urząd Marszałkowski. Kontynuowane będą akcje i wydarzenia, które przez Stowarzyszenie realizowane są cyklicznie.

W dalszej kolejności przedstawiono zgromadzonym na zebraniu członkom sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, a następnie przyjęto stosowne uchwały i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. I tak na kolejną kadencję w Zarządzie Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” znaleźli się: Prezes – Urszula Łomnicka, Wiceprezes – Remigiusz Szymczak, Skarbnik – Maria Stachowiak, Członkowie: Krzysztof Gronikowski, Karol Walczak. Natomiast Komisja Rewizyjna reprezentowana będzie w następującym składzie: Przewodniczący – Stanisław Dolaciński, Członkowie: Barbara Czerniawska, Rafał Jurke.

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” realizuje wiele zadań i przedsięwzięć związanych z branżą turystyczną. Projekty te w przeważającej mierze realizowane są we współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze turystyki. Szczególne podziękowania składamy jednostkom samorządowym, które na stałe współpracują i wspierają naszą Organizację tj. Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie i Urzędowi Miejskiemu w Gnieźnie oraz wszystkim organizacjom, podmiotom i osobom, które włączają się w działania związane z rozwojem turystki i promocją naszego miasta i regionu.

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”