Turyści z „Dwunastki” świętują piętnastolecie!
Dodane przez admin dnia Luty 15 2016 11:00:00
Szkolne Koło Turystyczne w Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie powstało na początku 2001 r. z inicjatywy Elżbiety Bartnickiej-Karasiewicz i Marii Kośmickiej. Obecnie opiekunkami SKT są E. Bartnicka-Karasiewicz i Iwona Grajek.
Treść rozszerzona
Głównymi celami działalności koła są: poznawanie najbliższego regionu, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa. SKT organizuje dla uczniów, nauczycieli i rodziców rajdy i wycieczki po najbliższej okolicy, kraju i Europie. Bierze również udział w rajdach organizowanych przez PTTK w Gnieźnie i Inowrocławiu.

W czasie piętnastoletniej dziesięcioletniej działalności członkowie SKT zwiedzili m.in.: Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Kłodawę, Szymbark, Gniew, Inowrocław, Warszawę, Berlin, Poczdam, Drezno, Frankfurt nad Odrą, Pragę Londyn i Paryż. Corocznie Szkolne Koło Turystyczne uczestniczy w rajdach organizowanych dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada, organizuje również wyjazdy do teatru, najczęściej do Teatru Wielkiego lub Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Działalność turystyczna sprawia młodzieży dużo satysfakcji, pokonanie tras daje poczucie sukcesu, a informacje zdobyte podczas wycieczek podnoszą w ich oczach rangę miasta, regionu i ojczystego kraju. Wspólne podróżowanie jest również doskonałą formą integracji całej szkolnej społeczności.

13 lutego Szkolne Koło Turystyczne włączyło się w obchody jubileuszowe trzydziestoletniej już „Dwunastki”. Panie opiekunki zorganizowały Rajd 30-lecia „Dwunastki”. Uczestnicy mogli wybrać jedną z trzech tras: „Dla zakochanych”, „Dla ciekawych”, „Dla wytrwałych”. W wielkiej „wyprawie” wzięło udział ponad 300 osób: rodzice, nauczyciele, absolwenci i uczniowie. Uczestników przed wymarszem (godz. 9.00) powitał dyrektor szkoły - Zbigniew Sypniewski, a o zasadach bezpieczeństwa przypomniała Elżbieta Bartnicka-Karasiewicz. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki.

Najliczniejszą grupę zgromadziła trasa „Dla ciekawych” (7,5 km). Przewodnicy Henryk Karasiewicz i Jarosław Górny wiedli turystów do miejsc związanych z przedwojenną i okupacyjną historią Gniezna - miasta trzech kultur (polskiej, niemieckiej i żydowskiej). Ponieważ rajd odbywał się w przeddzień walentynek, tąd pomysł trasy „Dla zakochanych” (6 km). Uczestnicy tej grupy, razem z przewodnikami Sławomirem Ratajczakiem i Markiem Wojciechowskim, mieli m.in. okazję zwiedzić katedrę i znajdującą się tam kaplicę św. Walentego oraz dokonać wpisu do księgi z prośbami do patrona zakochanych. Najdłuższą trasę do pokonania (10 km) mieli ci piechurzy, którzy wyruszyli trasą „Dla wytrwałych” prowadzoną przez Rafała Jurke i Mariusza Wiśniewskiego. Okazało się, że wybrali ją wyczynowcy, bo na mecie zjawili się jako pierwsi już ok. godz. 12.00.

Po rajdzie na uczestników czekała gorąca grochówka, świeże bułeczki i wesoła muzyka. Dwunastu uczestników z każdej trasy wzięło udział w konkursie „Dwanaście pytań o Dwunastce”. Maksymalną ilość punktów zdobyli: Cezary Grajek - 2i, Mikołaj Cypryański - 5a, Zuzanna Bober - 4a, Jakub Nogalski - 3d oraz silna grupa z 4a: Paulina Musiał, Maria Tanaś, Kinga Piotrowska i Weronika Wabińska.

Dyrekcja szkoły, organizatorki i uczniowie składają serdeczne podziękowania panom przewodnikom i sponsorom: pani Klaudii Malinowskiej, państwu Anieli i Mirosławowi Fisherom oraz państwu Małgorzacie i Piotrowi Nalewajom. Zapraszamy na kolejny rajd SKT w „Dwunastce”.

(zdsps)