Szlak Piastowski... i nic więcej?
Dodane przez admin dnia Styczeń 12 2016 15:00:00
Okazuje się, że Szlak Piastowski, który ma nowy przebieg krzyżuje się w Gnieźnie, co stawia nas w bardzo komfortowej sytuacji w świetle przygotowanej właśnie nowej strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku. Nie przez przypadek to właśnie w Gnieźnie odbywały się dziś konsultacje społeczne dotyczące tego projektu.
Treść rozszerzona
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się dziś spotkanie w ramach konsultacji społecznych nowej strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, która planowana jest do 2020 roku. - Dla nas to bardzo ważne, że konsultacje te odbywają się w Gnieźnie i że dzisiaj można u nas składać uwagi do tej strategii. Z naszego punktu widzenia jest to istotne z tego powodu, że jednym z produktów turystycznych jest Szlak Piastowski, który jest w centrum naszego zainteresowania. Wiążemy dużą nadzieję z tym nowym przebiegiem szlaku i dobrze, że będzie on istotnym punktem tej strategii. Liczymy na to, że ten produkt będzie popularyzowany – mówi Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego, która jest przekonana, że na tym skorzystają wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu. - Ze względu na to mamy nadzieję, że wzmoży się ruch turystyczny na terenie powiatu gnieźnieńskiego. To jest oczywiste, że potem przekłada się to na wymiar gospodarczy całego powiatu. W związku z tym chcemy, aby te konsultacje przebiegały w merytorycznej atmosferze, żeby różni przedstawiciele gmin i instytucji mogli składać swoje uwagi, które jeszcze bardziej podkreślą znaczenie powiatu gnieźnieńskiego – uważa B. Tarczyńska.

Przypomnijmy, że projekt strategii został już przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ubiegłym roku. Zakłada on podział na cztery obszary priorytetowe: produkty turystyczne, kapitał ludzki, nowe technologie, infrastruktura. Najważniejszy z nich dzieli dodatkowo produkty turystyczne na pięć odrębnych gałęzi turystyki: biznesową, kulturową, przyrodniczą, aktywną, obszarów wiejskich. - Został wyłoniony zespół programowy i konsorcjum czterech uczelni wyższych w Poznaniu, które przygotowały projekt strategii przyjętych przez Zarząd. Teraz jesteśmy na etapie konsultacji – przypomina Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. - Strategia jest materiałem programowym, który obejmuje rozwój turystyki do 2020 roku. Warto powiedzieć, że głównie koncentruje się na tych zadaniach, na jakich samorząd województwa poprzez swoje narzędzia i instytucje ma wpływ. Piszemy tam o wszystkim, ta strategia jest stosunkowo zwartym dokumentem o charakterze ogólnym. Pokazujemy tam trendy i priorytety, na których będziemy się koncentrować – tłumaczy T. Wiktor.

Nasza uwaga skupia się oczywiście na działaniach, które dotyczą bezpośrednio Gniezna i naszych najbliższych okolic. - Gniezno akurat jest w tej dobrej sytuacji, że jest wymieniane z imienia i nazwiska, gdyż bardzo mocno kładziemy nacisk na turystykę kulturową. Okazuje się, że Szlak Piastowski, który ma nowy przebieg krzyżuje się w Gnieźnie i jest rzeczą, która nas wyróżnia na tle całego kraju, jest to miejsce początku państwa polskiego. O tym musimy głośno przypominać i stąd też działania, które będziemy potem prowadzić, inwestycyjne i promocyjne. Skierowane będą one głównie na rynek polski – wyjaśnia Tomasz Wiktor.

Materiał ten w całości został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Do 18 stycznia prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy, najlepiej gdyby odbywało się to w wersji elektronicznej, bo wtedy żadna informacja nam nie umknie – dodaje Małgorzata Prażanowska z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które przedstawiła główne założenia konsultowanego programu.

Z sali padają wreszcie pytania od zainteresowanych. Dotyczą one m. in. inwestycji w szlaki turystyczne i kajakowe. Jeden z najciekawszych postulatów dotyczy rzeki Wełny, która przepływa przez gminę Gniezno. - Chciałem się zapytać, czy zamierzacie państwo zainwestować w rzekę Wełnę, która w Obornikach łączy się z Wartą i wchodzi w zakres tej Wielkiej Pętli Wielkopolskiej – pyta Robert Nawrocki ze Stowarzyszenia „Pod Żaglami”, organizator spływów kajakowych. - Zorganizowaliśmy 30 spływów kajakowych, w których uczestniczyło ok. 660 osób, a więc duże jest zainteresowanie tego typu turystyką. Wiele osób z Gniezna nawet nie wie, że mamy tutaj taką rzekę, która jest mocno zaniedbana – argumentuje R. Nawrocki, który tym razem nie uzyskał satysfakcjonującej go odpowiedzi. - Ja jestem bardzo ostrożny co do inwestycji w tego typu przedsięwzięcia, bo pytanie jest takie, czy jest sens udrażniania szlaków kajakowych, w których woda pojawia się przez co najwyżej cztery miesiące w roku – odpowiada Tomasz Wiktor.

Wojciech Orłowski