Sezon Pod Żaglami podsumowany i zakończony!
Dodane przez admin dnia Październik 25 2015 11:10:00
Stowarzyszenie pod Żaglami zorganizowało wczoraj uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2015 roku nad Jeziorem Popielewskim.
Treść rozszerzonaWśród członków naszego stowarzyszenia na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dr inż. Henryk Sobolewski, prezes Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z.o.o, Marian Marciniak gospodarz stanicy rybackiej, Paweł Czudowski, komandor Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK Horyzont z Gniezna oraz wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Kazimierz Mazur wicekomandor Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK Horyzont z Gniezna oraz Andrzej Molenda, komandor Klubu Żeglarskiego Korsarz w Kłecku.

Zakończenie sezonu żeglarskiego rozpoczęło się zbiórką nad brzegiem jeziora, gdzie została uroczyście podniesiona bandera oraz były wybijane „szklanki” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia pod Żaglami Robert Nawrocki przedstawił działalność stowarzyszenia w 2015 roku.

W tym roku nasze stowarzyszenie uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym reguły, strategii oraz aktualnych przepisów regatowych. Zajęcia prowadził kolega Krzysztof Turza członek Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK HORYZONT w Gnieźnie. W dniu 07.11.2014r. w Kolegium Europejskim w Gnieźnie odbyła się konferencja podsumowująca program Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 i 10 – lecie działalności Stowarzyszenia Światowid. Podczas konferencji dużym dla nas zaskoczeniem było otrzymanie nagrody za propagowanie turystyki wodnej. Nasze stowarzyszenie znalazło się wśród 15 podmiotów nagrodzonych podczas uroczystości.

Zorganizowaliśmy wyjazd na XVI Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, które odbywały się w Łodzi oraz Targach Boatex, Rybomania i Knieje, które odbyły się w Poznaniu. Uczestniczyliśmy w największych, ogólnopolskich regatach żeglarskich w klasie omega standard. Nasza załoga w składzie Rafał Białek – sternik, Maciej Nawrocki oraz Mateusz Białek – załoganci w klasie omega standard zajęli 13 miejsce na 17 załóg. Należy nadmienić, że są to pierwsze regaty i pierwszy występ załogi w tego rodzaju zawodach. W trakcie XXIII Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy mieszkańcy gminy Trzemeszno mogli wylicytować 3 zaproszeń na rejs żaglówką po Jeziorze Popielewskim ze sternikiem naszego stowarzyszenia.

W dniu 17 stycznia 2015r. zorganizowaliśmy koncert zespołu Zagrali i Poszli z Gniezna. Zorganizowaliśmy wraz z Komendą Hufca ZHP Trzemeszno od dnia 30 stycznia br. do dnia 13 lutego br. prelekcje w ramach zimowej akcji „Bezpieczna Woda” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego, Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego  w Kruchowie,  Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939  w Trzemżalu oraz Gimnazjum w Trzemesznie. Głównym powodem zorganizowania cyklu spotkań z uczniami w szkołach były zbliżające się ferie zimowe oraz alarmujące doniesienia z lokalnych i ogólnopolskich mediów o ryzykownych zrachowaniach dzieci i młodzieży, która wchodzi na zamarznięte zbiorniki wodne. W sumie w naszych zajęciach uczestniczyło około 1100 uczniów. W dniu 11.02.2015 r. delegacja naszego stowarzyszenia wzięła udział w spotkaniu dotyczącym możliwości używania na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowym. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Byliśmy obecni na spotkaniu w Wielkopolskim Okręgu Związku Żeglarstwa w Poznaniu, gdzie odbyło się spotkanie instruktorów żeglarstwa na którym podsumowano działalność szkoleniową w 2014 roku. W dniu 04.03.2015 r. w Centrum Kultury eSTeDe Scena to dziwna w Gnieźnie braliśmy udział w spotkaniu dotyczącym sieciowania organizacji pozarządowych oraz ich wzmacniania. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. W dniu 21.05.2015r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe zarządu za rok 2014. oraz udzielenie absolutorium zarządowi. Nasze stowarzyszeni może się pochwalić dwoma osobami, które uczestniczyły w kursie instruktorów turystyki kwalifikowanej o specjalności : turystyka kajakowa. Kurs organizowany był przez Lubuski Klub Turystyczny „Agroś” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła z siedzibą w Kargowej. Tym samym nasze stowarzyszenie zdobyło dwóch instruktorów turystyki kajakowej – Rafał Białek i Włodzimierz Losik. W dniu 28.05.2015r. członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzili rekonesans rzeki Wełna od Strzyżewa Kościelnego do Drogoradu. Zastanawiamy się czy przy budowie drogi S5 nie zapomniano o kajakarzach i że będzie możliwość bezpiecznego przeprawienia się przez drogę, aby kontynuować spływ w kierunku Jeziora Zioło? Kolejno przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego członkowie naszego stowarzyszenia przygotowali brzeg na miejsca do cumowanie łodzi żaglowych stowarzyszenia. Teren ten udostępnił stowarzyszeniu Marian Marciniak, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i możliwość cumowania łodzi w tym miejscu.

W dniu 14 czerwca br. odbył się spływ kajakowy na trasie Wydartowo – Krzyżownica – Lubiń – Popielewo – Bystrzyca – Trzemeszno /Rybakówka/ na odcinku ok. 12 km po jez. Popielewskim. Organizatorem spływu był Dom Kultury w Trzemesznie, a realizatorem „Stowarzyszenie pod Żaglami” przy wsparciu sprzętowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Zorganizowaliśmy udział w spływie kajakowym po rzece Brdzie i tym samym uczestniczyli w cyklicznej imprezie „Ster na Bydgoszcz”. W dniu 27.06.2015r. odbył się rajd rowerowy pod żaglami. W rajdzie uczestniczyło około 50 osób. Rajd rowerowy został dofinansowany przez Stowarzyszenie Światowid z Łubowa ze środków Unii Europejskiej osi 4 Leader PROW 2007-2013, działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Nasze stowarzyszenie w dniu 4 lipca br. zorganizowało Festyn Rodzinny nad Jeziorem Popielewskim pod patronatem Burmistrza Miasta Trzemeszno. W czasie festynu uczestnicy mogli bezpłatnie popływać jachtami żaglowymi natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie użyczył swoich kajaków i rowerków wodnych. Zorganizowaliśmy pierwszy długodystansowy rajdy rowerowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które uwielbiają jazdę na rowerze i chcą poznawać nowe szlaki rowerowe wyruszyliśmy w swój pierwszy rajd rowerowy, który wiódł wokół Jeziora Powidzkiego. W sumie pokonaliśmy ponad 111 kilometrów. W dniu 7 sierpnia br.  nasze stowarzyszenie uatrakcyjniło dzieciom pobyt na półkoloniach organizowanych przez Dom Kultury w Trzemesznie. Główną atrakcją w tym dniu były rejsy jachtem żaglowym oraz jachtem motorowodnym po jeziorze Popielewskim.

Nowym wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia było zorganizowanie imprezy integracyjnej dla firmy motoryzacyjnej z Gniezna. W pierwszym dniu przygotowaliśmy dla uczestników grę paintballową. Natomiast w kolejnym dniu zorganizowaliśmy dla uczestników rejsy jachtami żaglowymi po jeziorze Popielewskim oraz rejsy kajakami. Braliśmy udział w spływie kajakowym wspólnie ze Stowarzyszeniem Światowid. Spływ kajakowy po Jeziorze Ostrowickim był zorganizowany dla dzieci i młodzieży z miejscowości Małachowo Złych Miejsc oraz Małachowa Szemborowice. dniach od 05.09.2015r. – 03.10.2015r. nasze stowarzyszenie organizowało rejsy na jachtach żaglowych w ramach projektu „Żagle dla wszystkich”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Światowid. Pływali z nami podopieczni z Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie, Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu”, Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie.

W dniu 17.10.2015r. nasze stowarzyszenie zorganizowało drugi długodystansowy rajd rowerowy. Grupa miłośników rowerowych wojaży wybrała się do Biskupina i Wenecji. W sumie przejechaliśmy ponad 72 km. Po krótkim streszczeniu naszej działalności głos zabrał Pan dr inż. Henryk Sobolewski Prezes Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z.o.o, który powiedział, że cieszy się, że pojawiło się stowarzyszenie, które zrzesza grupę ludzi, którzy działają nad Jeziorem Popielewskim i docenia nasze zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju turystyki żeglarskiej na tym akwenie i pozytywnie przychylił się do stworzenia przystani żeglarskiej nad jeziorem, które będzie stanowiło miejsce do rozwoju tego akwenu jak i wypoczynku i nauki sportów wodnych dla mieszkańców gminy Trzemeszno. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia, nastąpiło uroczyste opuszczenie bandery i wybijanie „szklanek”, po czym uczestnicy wspólnie biesiadowali przy ognisku i rozmawiali o planach na przyszły rok. Ponad to uczestnicy mieli okazję poznać relację z rejsu po Pętli Żuławksiej, którą przedstawili koledzy: Paweł Czudowski i Włodzimierz Lewandowski. Tym samym sezon żeglarski 2015r. został zamknięty.

Robert Nawrocki