O dziejach Skiereszewa na inaugurację Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych
Dodane przez admin dnia Wrzesień 29 2015 16:00:00
W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie zainaugurowano dziś cykl Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych. Pierwsze spotkanie dotyczyło historii Skiereszewa. Tomasz Sawicki, zastępca dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego mówił o pracach archeologicznych prowadzonych w trakcie budowy siedziby Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Z kolei Elżbieta Kowalska mówiła o posadowionych niegdyś w Gnieźnie (w tym na Skiereszewie, w pobliżu siedziby muzeum) wiatrakach.
Treść rozszerzona
Skiereszewo to ta dzielnica Gniezna, gdzie obecnie znajdują się siedziby zarówno Muzeum Początków Państwa Polskiego, I Liceum Ogólnokształcącego, jak również Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Nie bez przyczyny zatem historia tej części miasta stała się tematem spotkania inaugurującego Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne – wspólne przedsięwzięcie sąsiadujących ze sobą muzeum i uczelni. Celem zaplanowanych na najbliższe miesiące spotkań jest popularyzacja historii miejsc, postaci czy całych procesów historycznych związanych z Gnieznem, kształtujących miasto i jego okolice. Inicjatorem tego działania jest prof. dr hab. Janusz Karwat z Zakładu Studiów Gnieźnieńskich Instytutu Kultury Europejskiej UAM, który otworzył dzisiejsze konwersatorium. Razem z dr. hab. Leszkiem Wetesko z tego samego Zakładu, a wcześniej długoletnim pracownikiem i wicedyrektorem gnieźnieńskiego muzeum, sprawują oni nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem.

– Konwersatorium to forma zajęć akademickich, ale praktykowana również w szkolnictwie średnim, podstawowym, gimnazjalnym. Rzecz polega na dyskusji, wymianie, zdań, opinii, pod kierunkiem specjalisty – wyjaśnia prof. Janusz Karwat. – Nasze konwersatoria będą dotyczyły naszego miasta i regionu. Tematy będą różnorodne, nie tylko narzucane przez organizatorów. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące ludzi, instytucji, obiektów nieistniejących i istniejących, miejsc i wydarzeń ważnych dla naszych przodków, o których już zupełnie zapomniano, a które wywarły wpływ na ówczesne Gniezno, na rozwój naszego miasta, jego kształt i atmosferę. Te wszystkie czynniki budowały tożsamość gnieźnieńską – dodaje.

Spotkania mają przede wszystkim przyczynić się do popularyzacji wiedzy o dziejach Gniezna i okolic. Zamysłem pomysłodawców i organizatorów jest, by konwersatoria odbywały się w miejscach bezpośrednio związanych z tematyką każdych kolejnych zajęć. Nie mają one zatem być klasycznymi wykładami, a przestrzenią do szerszej dyskusji dotyczącej prezentowanej tematyki ,jak ma to miejsce podczas konwersatoriów akademickich. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez naukowców, jak i pasjonatów historii. Kolejne spotkania odbywać się będą co miesiąc.

W ramach cyklu odbędą się m.in. zajęcia poświęcone drukarniom i księgarniom gnieźnieńskim od XIX wieku do 1945 roku, które poprowadzi dr Elżbieta Urbaniak. Z kolei prof. Janusz Karwat w związku z dwusetleciem urodzin Maksymiliana Jackowskiego przedstawi temat działających w Gnieźnie i okolicach Kółek Rolniczych. Spotkanie grudniowe będzie natomiast poświęcone udziałowi gnieźnian w powstaniu wielkopolskim. Kolejne spotkania mają dotyczyć gnieźnieńskiej rodziny Kasprowiczów, czy gnieźnieńskich skarbów.

– Nasza współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza kształtowała się już od lat. To nie jest tak, że właściwie dzisiaj wybuchła podpisaniem umowy. Współpracowaliśmy indywidualnie, czy też zespołowo przy budowie autostrad, przy budowie toruńskiej obwodnicy Gniezna. A dzisiaj przyjdzie mi omówić badania wykopaliskowe wyprzedzające prace budowlane związane z budową Kolegium Europejskiego. Te prace odbyły się na przełomie 2001 i 2002 roku – mówi Tomasz Sawicki. – Udało nam się rozkopać i sprawdzić naukowo obszar siedemdziesięciu arów. Odkryliśmy prawie siedemdziesiąt obiektów, z czego pięćdziesiąt trzy to obiekty datowane – dodaje.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania, rekrutowani przede wszystkim spośród uczniów gnieźnieńskich szkół, mogli się m.in. dowiedzieć, jak wygląda praca archeologa i co udało się odkryć badaczom podczas przygotowań do budowy siedziby Instytutu Kultury Europejskiej. Mówiono również o tym, jak zmieniała się w czasie przestrzeń wokół Jeziora Jelonek.

Małgorzata Michałowska