Współcześni Bożogrobcy w Gnieźnie
Dodane przez admin dnia Czerwiec 13 2015 16:00:00
Inwestytura Gnieźnieńska Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie była centralnym punktem uroczystości współczesnych Bożogrobców w Pierwszej Stolicy. Historia Zakonu Bożogrobców - Kanoników Regularnych, Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego sięga aż 1099 roku. Wówczas książę Gotfryd de Bouillon ustanowił 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych w celu opieki nad Bożym Grobem w Jerozolimie. Na przestrzeni dziejów Zakon ulegał zmianom i podziałom, dziś liczy ok. 28 tys. członków na świecie. Po raz kolejny inwestytura czyli przyjecie nowych członków odbyła się w Gnieźnie.
Treść rozszerzona
Udział Kawalerów i Dam Zakonu w uroczystościach kościelnych zwłaszcza procesjach od lat budzi naturalną ciekawość. Tradycyjny strój z emblematami krzyża jerozolimskiego jego dekoracyjność zwraca uwagę. Członkowie zakonu przez trzy dni gościli w Gnieźnie. Nie bez przyczyny dzisiejsza procesję poprzedzającą bezpośrednio uroczystości przyjęcia nowych kawalerów i dam ruszyła z kościoła św. Jana Chrzciciela.

Po powrocie z Ziemi Świętej książę Jaksa Gryfita w 1163 roku na swojej ziemi miechowskiej ufundował kościół i pierwszy w Polsce, i Europie klasztor Zakonu Bożego Grobu. Stąd często Zakon określa się mianem Miechowitów. Natomiast kanonik Marcin Gallus wznosił zabudowania klasztorne i świątynię p.w. Świętego Grobu, konsekrowaną przez biskupa Gedkę 15 lipca 1170 r. Klasztor szybko się rozwijał. Pierwszego nadania w Wielkopolsce dokonał kanonik gnieźnieński Przecław, który w 1179 r. oddał Bożogrobcom kościół p.w. św. Krzyża na przedmieściu Gniezna. Książęta Przemysław II i Bolesław Pobożny ufundowali w 1243 r. Bożogrobcom kościół i klasztor przy szpitalu w Gnieźnie na Grzybowie, zniszczony potem przez Krzyżaków, którzy spustoszyli Gniezno w 1331 roku.

W połowie XIV w. wzniesiono obecny kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, który jako jedyny w Polsce przetrwał w niezmienionej formie gotyckiej prezbiterium. To właśnie ten kościół przypomina o Bożogrobcach w Gnieźnie. Wydałoby się, że po pierwsze Grób Boży daleko, po drugie zaś rycerze to czasy od dawna minione. - Rycerskość zakonu dziś to nadal jednak dbałość i szczególna pamięć o Jerozolimie. Zakon Rycerski to struktura kościelna, jesteśmy osobami powołanymi do szczególnej troski modlitewnej ale również tej materialnej o chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i łacińskiego patriarchę w Jerozolimie to jest nasz cel i to jest nasz charyzmat zakonny – powiedział nam Karol Szlenkier, Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwa Polskiego.

Procesja ulicami Gniezna z kościoła św. Jana do katedry była ważnym elementem uroczystości. - Obchodzimy uroczystość inwestytury czyli przyjęcia w szeregi Zakonu nowych Kawalerów i Damy. Jest ich 16 w tym roku w Gnieźnie w Archikatedrze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, ze jesteśmy w Gnieźnie, prastarej kolebce państwowości ale i Kościoła w Polsce. To nasza druga inwestytura w Gnieźnie pierwsza odbyła się w roku 2000. Z radością wracamy tutaj. Szczególne znaczenie ma dla nas kościół św. Jana słynnych Bożogrobców. Kultywujemy te tradycje jako zakon świecki i zakon rycerski. Wracamy do korzeni Miechowitów, którzy z Miechowa rozeszli się na cały świat i całą Europę – dodaje Zwierzchnik.

Po przejściu do Katedry Kawalerowie i Damy Zakonu wysłuchali koncertu Chóru Prymasowskiego by potem uczestniczyć w finale uroczystości.

Jarosław Mikołajczyk