TurystykaLokalna.pl - Portal Turystyczny - News: „To jest postać wyjątkowa”