TurystykaLokalna.pl - Portal Turystyczny - News: „Skutkiem tego powstania było uwłaszczenie polskich chłopów”